Discografie

VLM 01.611 = Eigen koraalbewerkingen - Grote of Stephanuskerk Hasselt
Uitverkocht!

Eigen koraalbewerkingen - Grote of Stephanuskerk Hasselt


 1. Fantasie over 'Ere zij aan God, de Vader'
  Fantasia on 'Glory be to God the Father'
  Inleiding - Canonische bewerking - Scherzo - Fugato en Finale

 2. Trio en koraal: "Geest van hierboven"
  Trio and Chorale: 'Holy Spirit from above'

 3. Fantasie over "Nader mijn God bij U"
  Fantasia on 'Nearer my God to Thee'

 4. Passacaglia en koraal over 'Meester, men zoekt U wijd en zijd'
  Passacaglia and Chorale on 'Built on the Rock, the church shall stand'

 5. Fantasie over Psalm 108: 1
  "Mijn hart, o Hemelmajesteit"
  Fantasia on Psalm 108: 1 'My heart is steadfast, O my God'
  Koraalomspeling - Trio - Fugato en Finale

 6. Canonisch voorspel en koraal "Straf mij in uw gramschap niet"
  Prelude and chorale 'Cast me not in wrath away'

 7. Toccata en koraal over Psalm 92: 1
  "Laat ons de rustdag wijden"
  Toccata and Chorale on Psalm 92: 1 'How good it is to thank of the Lord'
  >Luister een deel<

 8. Koraal met variaties: "Wat vlied of bezwijk, getrouw is mijn God" (alla Pachelbel)
  Chorale with variations: 'Sing praise to the Lord' – alla Pachelbel

 9. Fantasie- Toccata over Psalm 135:1
  'Prijst den naam van uwen God'
  Fantasia-Toccata on Psalm 135: 1 'Hallelujah! Praise the Lord'

 10. Meditatie over Psalm 121:1
  ''k Sla d'ogen naar 't gebergte heen'
  Meditation on Psalm 121: 1 'Unto the hills I lift my eyes'

 11. Inleiding en toccata over Heugelijke tijding
  Introduction and toccata on 'Jesus, priceless treasure'
  >Luister een deel<