Discografie

VLM 01.607 = Psalmbewerkingen - Flentrop-orgel in de Grote kerk te Breda
Uitverkocht!

Psalmbewerkingen - Flentrop-orgel in de Grote kerk te Breda


 1. Fantasie over Psalm 149: 1
  "Hallelujah! Laat opgetogen een nieuw gezang de Heer verhogen" E. v.d. Veen
  >Luister een deel<

 2. Koraalvoorspel over Psalm 141: 1, U, Heer, roep ik, U geldt mijn smeken" E. v.d. Veen

 3. Inleiding, fuga en koraal over Psalm 87: 1
  Op Sions berg sticht God zijn heil'ge stede' E. v.d. Veen

 4. Koraal en Passacaglia over Psalm 130: 1 en 3,
  "Uit diepte van ellende, roep ik tot U, o Heer",
  "Ik heb mijn hoop gevestigd op God den Heer die hoort" E. v.d. Veen

 5. Meditatie: Psalm 42: 1
  "Even als een mode hinde" met "Als een hert dat verlangt naar water" E. v.d. Veen

 6. Fantasie-Sonate over Psalm 124: 1
  "Laat Israël nu zeggen blij van geest" E. v.d. Veen

 7. Variaties over Psalm 62: 1
  "Mijn ziel is stil tot God, mijn Heer" E. v.d. Veen

 8. Fantasie over Psalm 100: 1
  "Juicht Gode toe, bazuint en zing" E. v.d. Veen

 9. Aria over Psalm 6: 1
  "Heer, toon mij uw genade" E. v.d. Veen

 10. Inleiding, trio en finale over Psalm 43: 1 en 4
  "O God, kom mijn geding beslechten"
  "Dan ga ik op tot uw altaren" E. v.d. Veen
  >Luister een deel<