Koren

Evert van de Veen is als dirigent verbonden aan de volgende vijf koren...

Chr. Gemengde zangvereniging "Wijdt Hem uw kunst" uit Harderwijk

De Christelijk Gereformeerde Zangvereniging "Wijdt Hem Uw Kunst" uit Harderwijk werd opgericht in 1953 en heeft op dit moment 65 leden. Sinds 1995 staat het  koor onder leiding van Evert van de Veen. Daarvoor stond het koor lange tijd onder leiding van Wim van Galen.  Het koor verleent haar medewerking aan verschillende zangavonden in Harderwijk en omgeving, zoals de jaarlijks terugkerende Adventszangdienst in de Grote kerk te Harderwijk en de Paaszangdienst in de eigen Chr. Geref. kerk. De naam van het koor is ontleend aan het tweede vers van Psalm 33: "Wijdt Hem uw kunst". Dit is dan ook de doelstelling van het koor. Het koor oefent iedere woensdagavond.

Website 'Wijdt Hem uw kunst'(external link)

 

Het Interkerkelijk Chr. mannenkoor Fontanus uit Putten

Het Christelijk Interkerkelijk Mannenkoor "Fontanus" uit Putten is in 1976 opgericht en telt ruim 110 leden. Het repertoire bestaat voor het grootste deel uit Nederlandstalige geestelijke liederen, een enkele buitenlandse, en diverse berijmde psalmen. Bij "Fontanus" heerst een gezellige en ongedwongen sfeer, waar niet alleen met de mond, maar vooral ook met het hart wordt gezongen, tot eer van onze Hemelse Vader. Het koor stond 1990 tot juni 2011 onder leiding van Wim Klein Haneveld. Vanaf 23 Augustus 2011 staat het onder leiding van Evert van de Veen.

Website Fontanus(external link)

 

Reformatorisch gemengd koor "Cantilena" Staphorst

Het koor Cantilena is opgericht in februari 2006. Het koor staat vanaf de oprichting onder leiding van Evert van de Veen. Op dit moment heeft het koor 80 leden. De repetities vinden plaats op maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur te Staphorst.

Website Cantilena(external link)

 

Christelijk gemengd koor Ïmmanuel" uit Bennekom

Het Christelijk gemengd koor "Immanuel" (voorheen Hervormd Evangelisatiekoor)uit Bennekom staat sinds 2003 onder leiding van Evert van de Veen. Iedere donderdagavond wordt er gerepeteerd in het bijgewouw naast de Ned. Herv. kerk. Op dit moment heeft het koor ongeveer 65 leden.

Website Evangelisatiekoor(external link)

Interkerkelijk gemengd koor Maranatha uit Doorn

Maranatha is een een landelijk, interkerkelijk gemengd koor, officieel opgericht op 27 november 2010. Het koor telt op dit moment ongeveer 90 leden. Er wordt maandelijks op zaterdag (in principe de laatste van de maand) gerepeteerd van 10.30 tot 14.00 uur onder leiding van dirigent Evert van de Veen in De Koningshof te Doorn. Het repertoire bestaat uit vierstemmige liederen over geloof in God, hoop op de wederkomst van Christus en liefde voor Israël. Het is ook de bedoeling om bij voldoende belangstelling en indien de situatie het toelaat een koorreis naar Israël te maken.

Website Maranatha(external link)