Koren

Evert van de Veen is als dirigent verbonden aan de volgende vijf koren...

Chr. Gemengde zangvereniging "De Lofstem" uit Ederveen

 

De Lofstem is een echt streekkoor met als basis Ederveen. Vanuit de wijde omgeving komen elke woensdagavond ca. 110 leden samen om te oefenen en te studeren voor de jaarlijkse uitvoeringen.

De gezelligheid en saamhorigheid staan hoog aangeschreven binnen de vereniging, dit komt o.a tot uiting in de jaarlijkse activiteiten zoals de rommelmarkt en de oliebollenactie, die met veel enthousiasme door de koorleden gehouden worden. Ook het jaarlijks avondje uit, net voordat de zomervakantie’s beginnen, wordt altijd trouw bezocht.

 

Het Interkerkelijk Chr. mannenkoor Fontanus uit Putten

Het Christelijk Interkerkelijk Mannenkoor "Fontanus" uit Putten is in 1976 opgericht en telt ruim 100 leden. Het repertoire bestaat voor het grootste deel uit Nederlandstalige geestelijke liederen, een enkele buitenlandse, en diverse berijmde psalmen. Bij "Fontanus" heerst een gezellige en ongedwongen sfeer, waar niet alleen met de mond, maar vooral ook met het hart wordt gezongen, tot eer van onze Hemelse Vader. Het koor stond 1990 tot juni 2011 onder leiding van Wim Klein Haneveld. Vanaf 23 Augustus 2011 staat het onder leiding van Evert van de Veen.

Website Fontanus(external link)

 

Reformatorisch gemengd koor "Cantilena" Staphorst

Het koor Cantilena is opgericht in februari 2006. Het koor staat vanaf de oprichting onder leiding van Evert van de Veen. Op dit moment heeft het koor 80 leden. De repetities vinden plaats op maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur te Staphorst.

Website Cantilena(external link)

 

Christelijk gemengd koor Viva Vox Elspeet

 

Viva Vox betekent 'levende stem'. Sinds de oprichting op 10 mei 1983 heeft het koor ten doel om de zangkunst te bevorderen door het zingen van geestelijke liederen en door middel van zang het Evangelie uit te dragen.  Het koor repeteert elke donderdag avond van 19.45 uur tot 21.45 uur in het Kulturhus in Elspeet onder de professionele leiding van onze nieuwe dirigent Evert van de Veen. Het repertoire van Christelijk Gemengd Koor Viva Vox bestaat uit Psalmen, gezangen en geestelijke liederen.

Concerten en uitvoeringen worden vooral in de regio gegeven. Ook zijn diverse CD’s uitgebracht. In mei heeft het koor weer een prachtige CD opgenomen waar prominente musici aan meewerken.

Het koor kenmerkt zich door een helder en zuivere klank. Het koor houdt graag vast aan dit kenmerk en haar doelstelling. Iets waar jij/u graag aan zou willen bijdragen? Kom dan een repetitieavond bezoeken.

 Interkerkelijk gemengd koor Maranatha uit Doorn

Maranatha is een een landelijk, interkerkelijk gemengd koor, officieel opgericht op 27 november 2010. Het koor telt op dit moment ongeveer 90 leden. Er wordt maandelijks op zaterdag (in principe de laatste van de maand) gerepeteerd van 10.30 tot 14.00 uur onder leiding van dirigent Evert van de Veen in De Koningshof te Doorn. Het repertoire bestaat uit vierstemmige liederen over geloof in God, hoop op de wederkomst van Christus en liefde voor Israël. Het is ook de bedoeling om bij voldoende belangstelling en indien de situatie het toelaat een koorreis naar Israël te maken.

Website Maranatha(external link)