Koren

Evert van de Veen is als dirigent verbonden aan de volgende  koren...

Chr. Gemengde zangvereniging "De Lofstem" uit Ederveen

De Lofstem is een echt streekkoor met als basis Ederveen. Vanuit de wijde omgeving komen elke woensdagavond ca. 95 leden samen om te oefenen en te studeren voor de jaarlijkse uitvoeringen.

De gezelligheid en saamhorigheid staan hoog aangeschreven binnen de vereniging, dit komt o.a tot uiting in de jaarlijkse activiteiten zoals de rommelmarkt en de oliebollenactie, die met veel enthousiasme door de koorleden gehouden worden. Ook het jaarlijks avondje uit, net voordat de zomervakantie’s beginnen, wordt altijd trouw bezocht.

De website van "De Lofstem", Ederveen.

  

Het Interkerkelijk Chr. mannenkoor Fontanus uit Putten

Het Christelijk Interkerkelijk Mannenkoor "Fontanus" uit Putten is in 1976 opgericht en telt ruim 80 leden. Het repertoire bestaat voor het grootste deel uit Nederlandstalige geestelijke liederen, een enkele buitenlandse, en diverse berijmde psalmen. Bij "Fontanus" heerst een gezellige en ongedwongen sfeer, waar niet alleen met de mond, maar vooral ook met het hart wordt gezongen, tot eer van onze Hemelse Vader. Het koor stond 1990 tot juni 2011 onder leiding van Wim Klein Haneveld. Vanaf 23 Augustus 2011 staat het onder leiding van Evert van de Veen.

Website Fontanus(external link)

 

 

Chr. Gemengde zangvereniging "Ex Animo" uit Zwartebroek

 

Het Chr.Gem. Koor Ex Animo uit Zwartebroek is opgericht op 19 november 1937. Het is een gemengdkoor en vierstemmig.
Het koor zingt veelal christelijke liederen (vaak van moderne componisten),waaronder ook negrospirituals en gospels.

Wie zijn wij?

Ex Animo is een bruisend koor.Vooral natuurlijk door het zingen, maar ook door de omgang met en het oog voor elkaar.We leven met elkaar mee in goede en droeve momenten.Bij huwelijksjubilea, maar ook bij huwelijken en rouwdiensten.Bij geboorte en ook bij ziekte.We hebben veel aandacht voor elkaar.De repetitieavonden kenmerken zich enerzijds door hard werken, zeker als er een uitvoering voor de deur staat, maar ook door gezelligheid. 

Zingen is en blijft de hoofdzaak:

  • van zingen krijg je energie
  • het houdt je bezig
  • het maakt je blij
  • het verdrijft nare gedachten

Maar ook:

zingen ontspant
je presteert samen iets
je bent een avondje uit
De kroon op al het zingen is samen een uitvoering geven, dat is een bijzondere ervaring die je elke keer opnieuw wil meemaken.

Website Ex Animo

Interkerkelijk koor De Regenboog uit Lunteren

Wij zijn een interkerkelijk koor uit Lunteren met de prachtige naam “ De Regenboog”. Een koor van ongeveer 75 leden. Hem komt toe alle lof en eer!

Even voorstellen

Wij zijn een interkerkelijk koor met de prachtige naam “De Regenboog”. God heeft na de zondvloed aan Noach en zijn nageslacht, waar ook wij toe behoren, een teken gegeven. Een boog van licht met prachtige kleuren aan de hemel tussen de wolk en de zon…
God belooft, dat als Hij de boog laat zien, Hij aan Zijn mensen zal denken, en hen zal beschermen. Het licht van de regenboog is het teken van Gods oneindige trouw aan ons. U kunt dit ook lezen in Genesis 9: 8-1 7

En wij mogen zingen van die oneindige trouw en genade, die God aan ons bewijst. Wij repeteren iedere maandagavond van 20.00-22.00u in de Oude kerk aan de Dorpsstraat in Lunteren.

Website: de Regenboog