Concertprogramma Jubileumconcert Gereformeerde kerk Voorthuizen zaterdag 15 februari 19.00 uur

Thema 1 “Soli deo Gloria” (Aan God alleen de eer)

a) Toccata Psalm 146 “Prijst den Heer met blijde galmen”         Jan Zwart
                                                                                                 

b) Aria en koraal “God in den hoog alleen zij d’eer”                   Klaas Jan Mulder                                                                                                                

c) Fantasie “Ere zij aan God, de Vader”                                     Klaas Jan Mulder
(Aansluitend samenzang vers 1 en 3)

Thema 2 “Mijn orgelleraren”

a) Liedbewerking “Heer, wees mijn Gids”                                  Evert van de Kamp
                                                                                                

b) Fantasie “Alle roem is uitgesloten”                                        John Propitius
(Aansluitend samenzang vers 1 )                                                 

c) 2 Koraalzettingen en bewerking over het lied:                        Theo Teunissen
“Licht dat ons aanstoot in de morgen”         
                                                                      
Thema 3 “Trouw en zegen van God”

a) Liedbewerking “Groot is Uw trouw, o Heer”                            Dick Sanderman
                                                                                                  

b) Fantasie “Heer, ik hoor van rijke zegen”                                  Klaas Jan Mulder
(Aansluitend samenzang vers 1 en 5)

Thema 4 “Heden, verleden en toekomst”

Variaties “Uren, dagen, maanden, jaren                                      Klaas Jan Mulder
(Aansluitend samenzang vers 1 en 5)

Thema 5 “Dankbaarheid aan God”

Toccata over “’k Wil U, o God, mijn dank betalen                      Evert van de Veen
(Aansluitend samenzang vers 1 en 2)