Concertprogramma zaterdag 21 november in de Gereformeerde kerk te Voorthuizen

1. a) “ O “Kindeke klein, o Kindeke teer”                    Feike Asma
                                                                                  (1912-1984)
    b) “Hoor, de eng’len zingen d’eer”


2. Suite Kerstfeest no. I                                              Jan Zwart
                                                                                 (1877-1937)
- Ere zij God
- Stille nacht
- Er ruist langs de wolken
- O, hoe heerlijk, hoe begeerlijk
- Nog juicht ons toe die zaal´ge nacht
- Halleluja, looft den Heer

3. “Uren, dagen, maanden, jaren”                              Jan Zwart


4. Liedbewerking “Komt verwondert u hier mensen”    André van Vliet
                                                                                  (1969)

5. Suite Kerstfeest no. II                                              Jan Zwart

- Komt allen tesamen
- Pastorale I “De Herders”
- Pastorale II “De herdertjes lagen bij nachte”/
“ Van hoge hemel daalde ik neer”
- Koraal intermezzo “van uit den hemel daalde ik neer”
- Meditatie “Vol van pracht”
- Postludium “Daar is uit ’s werelds duis’tre wolken”


6. Fantasie over 3 Kerstliederen                                  Jan Bonefaas
                                                                                  (1926-2004)

- Er is een Kindeke geboren op aard
- Nu zijt wellekome
- Heft aan, heft aan de luide zang

 
What do you want to do ?
New mail