Concertprogramma zaterdag 10 april in de Gereformeerde kerk te Voorthuizen

Koraalbewerkingen van Feike Asma (1912-1984) en Jan Zwart (1877-1937)

1. Uit 4 Geestelijke liederen:                                                Jan Zwart

   a) “Scheepje onder Jezus’hoede”
   b) “Ga niet alleen door ’t leven”

2. “Komt als kind’ren van het Licht”                                     Feike Asma

3. Uit Geestelijke liederen serie 2:                                        Feike Asma
  “Beveel gerust uw wegen”

4. Twee Psalmbewerkingen                                                  Jan Zwart
   a) Preludium en koraal Psalm 68
   “De Heer zal opstaan tot de strijd”

   b) Orgelkoraal Psalm 91
      “Hij die op Gods bescherming wacht”

5. Hymne Psalm 138 vers 1                                                   Feike Asma
   “ k Zal met mijn ganse hart uw eer vermelden,
      Heer, U dank bewijzen”

6. Twee orgelkoralen:                                                          Jan Zwart

   a) “Neem Heer mijn beide handen”
   b) “Gebed des Heeren”

7. Hymne Psalm 75: 1 “U alleen, u loven wij”                      Jan Zwart


8. Liedbewerking “Wat de toekomst brengen moge              Feike Asma

9. Fantasie over de Avondzang                                            Feike Asma
   “ ‘k Wil U, o God, mijn dank betalen”