Concertprogramma zaterdag 15 augustus Bovenkerk Kampen 20.00 uur

Evert van de Veen, orgel Aniek van Oosterom, panfluit
Thema: “75 jaar bevrijding“

1. Hinsz Orgel: Fantasie over vaderlandse liederen           Klaas Jan Mulder
                                                                                       (1930-2008)
- Gelukkig is het land - De zilvervloot
- Komt vrienden in het ronde
- O Heer die daer des hemels tente spreyt
- Merck toch hoe sterck

2. Reil orgel en panfluit:
    A) Nella fantasia                                                           Ennio Moricone
                                                                                        (1928)

    B) Festliche Musik alla Händel “Lobet den Herrn           Sigfried Karg-Elert
        mit Pauken und zimbeln schön”                                (1877-1933)

3. Reil orgel: Uit Suite in ouden stijl:                                Cornelis J. Bute
                                                                                        (1889-1979)
- Sarabande - Gavotte I en II - Air

4. Reil orgel en panfluit:
    A) Allegro                                                                     Francesco Mancini
                                                                                        (1672-1737)

    B) Fantasie over “Ode an die Freude”                           Bew. Marco den Toom
    (Europese volkslied, melodie L. van Beethoven)             (1978)

5. Hinsz orgel: Variaties en fuga over “Wij willen              Evert van de Veen
    Holland houen"                                                             (1963)
  - Koraal – Duo – Canon (trio) - Allegro vivace (alla Widor)
  - Pastorale – Gique – Marche – Fuga met koraal

6. Panfluit solo: Sarabande BWV 1013                               Johann Sebastian Bach
                                                                                        (1685-1750)

7. Reil orgel en panfluit:
A) Wie maar de goede God laat zorgen                              Bew. Marco den Toom
B) Nader mijn God bij U                                                    Bew. Marco den Toom
C) Allegretto “Soms groet een licht van vreugde”               Bew. Jan Peter Teeuw
                                                                                         (1987)

8. Hinsz orgel: Ouverture “Dankt, dankt nu allen God en   Willem Hendrik Zwart
    Wilt heden nu treden” (Vrij naar Jan Zwart)                   (1925-1997)


9. Hinszorgel en panfluit: Fantasie over het Wilhelmus      Jan Zwart
    met de bede uit Psalm 134 “Dat ’s Heeren zegen op        (1877-1937)
    u daal"